Thursday, 25 February 2010

Friday, 19 February 2010

Bir Giriş

Titus yedi yaşında. Gormenghast'ta yaşıyor. Gölgelerin arasında emzirildi. Ritüel ağlarında sütten kesildi. Kulakları için yanıklar, gözleri için taştan bir labirent var. yine de bedeninde bu gölgeli mirastan başka - başka bir şey bulunmakta. Çünkü o her şeyden önce bir çocuk.

İnsan icade olanlardan çok daha zorlayıcı bir ritüel, demir atmış karanlığa karşı savaşıyor. Bir kan ritüeli. Hızlanan kanın ritüeli. Bu hızlı sezgileri atalarına borçlu değil. Yeryüzünün çocukluk zamanlarından kalma, trilyonlarca derindeki o cansız ev sahiplerine borçlu.

Parlak kanın armağanı. İlkeler "Ağla," diye mırıldandığında gülen kanın. Yakıcı kanunlar "Sevin!" diye mırıldandığında kederlenen kanın. Ey büyük gölgelerin içindeki küçük devrim!

Friday, 5 February 2010

Meeting With The Moor

ACT I SCENE I. Tallinn, Turkish Embassy.
..............................Enter a Damsell In Distress.

DAMSELL..............Good day, noble sir.
GATE GUARD.......What be thy business?
DAMSELL..............I came here from the far north, through blizzard and ice on a ghast machine to
seek for thy counselling, noble sir
GATE GUARD We have been feasting since noon, and feasting we are still.
Is thy matter urgent?
DAMSELL..............Nay, I only ask for your counselling, whenever thou are willing to give.
GATE GUARD (Pause) Be thou a scholar?
DAMSELL..............Aye, sir, that I be.
GATE GUARD We have been feasting since noon and we are feasting ever since. Come back
when the hour has past two turns from midday. I shall speak to you then.
DAMSELL..............Thank you, good sir, may the good Lord bless thee.And that's what happened with my meeting at the gate of the Turkish Embassy.